Arbeta som snickare

En snickare kan arbeta inom många olika områden. En del arbetar med stora byggprojekt och en del arbetar med renoveringar och dylikt. Yrket är nästan alltid fysiskt krävande vilket gör att den som vill bli snickare bör gilla att arbeta med kroppen. Yrket passar också den som är händig och kreativ då man ofta kan få möjligheten att arbeta i olika miljöer. Många snickare som arbetat några år i branschen startar ett eget företag inom det område man har erfarenhet av. Att arbeta som snickare passar därför även människor som är drivna och som har en entreprenörsanda. Om man ska välja några nackdelar med att arbeta som snickare så är det att arbetet i längden kan bli slitsamt för kroppen. Det kan också bli stressigt då en del snickare arbetar efter ackord.

Hantverkare som framtidsyrke

Det finns en del människor som har en oro om hantverkets 

framtid. Det grundar sig i att vissa områden inom yrket håller på att försvinna. Det gäller främst för de snickare som har specialiserat sig inom möbelsnickeri. Det största problemet till detta är att de snickare som har specialiserat sig inom möbelsnickare blir färre och färre för varje år. Detta grundar sig i att färre utbildningar erbjuder det området när man utbildar sig till snickare och för att flera människor väljer att köpa möbler och dylikt från andra länder. Det finns de som hävdar att detta på sikt hotar hela byggbranschen då hantverkarskickligheten minskar hos de som utbildar sig till snickare idag. För att på sikt kunna stärka Sveriges position inom design och möbelproduktion så vill man därför se att flera skolor tar sitt ansvar. Det finns fortfarande en marknad inom detta segment i Sverige vilket bör göra att flera skolor prioriterar detta område.

Starta eget företag inom byggbranschen

Många snickare drömmer om att en dag starta sitt egna företag. Det finns ett antal faktorer man ska tänka på innan man tar steget till att starta ett eget företag. Man bör först arbeta inom branschen i några år då man behöver både erfarenhet och kontakter. Just kontakter är något som många underskattar av någon anledning. Att ha bra ha kontakter inom branschen kan dock ge dig dina första kunder. Dessa kunder kan du sedan använda som referenser för att utöka din verksamhet och för att ge dig ett gott rykte inom branschen. Som i så många andra branscher är det också bra att ha pengar sparade eftersom att likviditeten hos nystartade företag ofta inte är den bästa. Det finns även de som väljer en Egenanställning då man kanske inte har kompetensen eller pengarna för att starta ett eget företag.