Att renovera en vattenskada

Man räknar med att ungefär vart fjärde svenskt hus, får en vattenskada i bad- och duschrummen. Dessa skador kan uppstå om ett badrum inte byggts på rätt sätt, eller helt enkelt åldrats. Genom att ta tag i en vattenskada i ett tidigt skede, minimeras kostnaden rejält.

Investera in en badrumsrenovering

Alla badrum åldras och kommer förr eller senare behöva renoveras på något sätt. Det finns flera olika sätt en vattenskada kan uppkomma på och det är inte säkert att det behöver vara särskilt omfattande. Stopp i olika vattenrör kan ge skenet av en vattenskada men bör åtgärdas på enklare vis. Genom att kontakta en spolbil som kan komma och spola rent rören, brukar tillfälliga stopp åtgärdas både billigt och snabbt. Har man nu ändå drabbats av en vattenskada, är det viktigt att komma i ordning med problemet så fort som möjligt.

När är det dags att renovera badrummet?

Golvbrunnar som är gjorda innan 1990 kan indikera att det är hög tid för en renovering. När det syns tydliga spår av skador och slitage kan det vara läge att kontakta en fackman, för att utreda renoveringsbehovet. Badrum är heller inget en amatör på egen hand ska försöka renovera, då det ofta krävs särskild behörighet. Det här gäller främst våtskiktet, som gärna ska dokumenteras då det byts ut. Generellt är det bra att fotografera så mycket som möjligt mellan de olika momenten, för att kunna bevisa att man renoverat badrummet enligt alla anvisningar och byggregler. Kostnaden för att åtgärda en vattenskada, kan vara överraskande hög, så det gäller att ha tak i sin budget. Ett fräscht och nyrenoverat badrum kommer dock att höja värdet av bostaden, så man får se det från den ljusa sidan.