Bygg

Under stenåldern byggdes husen med hjälp av stenar och lera. Detta var den typ av material som fanns att tillgå. Efterhand som tiden utvecklades, gjorde…