Bygga komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus är ett litet hus som i nuläget, december 2019, utgörs av max 25 kvadratmeter i byggarea. Det får uppföras utan bygglov om områdets detaljplan tillåter det och om det kan uppföras minst 4,5 meter från tomtgräns till angränsande granne. Ska det stå närmare gränsen krävs grannarnas tillåtelse, helst skriftligt. Fördelen med ett extra…

Bygg

Under stenåldern byggdes husen med hjälp av stenar och lera. Detta var den typ av material som fanns att tillgå. Efterhand som tiden utvecklades, gjorde…

Bygg en altan

I Sverige har vi som bekant bara sommar tre månader om året, och under de tre månaderna vill de allra flesta svenskar tillbringa så mycket…