Verktyg för husägare

Den som äger ett hus, måste även äga en hel del verktyg. Det kan förstås skilja en hel del åt, mellan olika husägare, hur pass mycket verktyg som behövs. Men även den som anlitar en hantverkare för att åtgärda de minsta felen, kommer förmodligen behöva åtminstone ett standardutbud. Det är heller inte särskilt svårt att…

Bygg

Under stenåldern byggdes husen med hjälp av stenar och lera. Detta var den typ av material som fanns att tillgå. Efterhand som tiden utvecklades, gjorde…