Mät radon – anlita Radea

Det är viktigt att mäta halterna av radon i hemmet och om det visar sig att halterna är för höga, är det därefter viktigt att ta tag i det problemet. Men allt börjar med en mätning.

Radea kan mäta halterna

Att veta halterna av radon i en bostad är viktigt, oavsett om man planerar att köpa bostad eller har bott i sin bostad under en längre tid. Radon är nämligen hälsofarlig och kan leda till hälsoproblem längre fram. Genom att mäta halterna, får man reda på om de ligger över eller under det normala. En mätning görs av bland annat företag som Radea, vilka är specialiserade på just radon. Beroende på vad mätningarna visar, kan det sedan bli aktuellt med åtgärder.

Vad händer sen?

Om en mätning visar på förhöjda halter radon, är nästa steg att vidta rätt åtgärder. Beroende på varifrån radonet kommer, kan det bli aktuellt med en stor ombyggnation av bostaden. Om radonet exempelvis kommer från blåbetong, är det viktigt att riva alla väggar som är byggda med blåbetong och byta ut dem. I andra fall kan radonet komma från jorden och då kan det istället bli aktuellt att fixa en bättre grund som har förmågan att föra bort radonet. Vilka alternativ man har, beror helt enkelt på var ifrån radonet kommer och hur höga halterna egentligen är. Men det är alltid viktigt att vidta åtgärder mot radon, speciellt om man planerar att bo kvar i bostaden under en längre tid då det är tiden man utsätts som spelar stor roll för hälsan.