Använd ROT-avdraget vid renovering

Att vilja renovera sitt hus eller sin bostad är idag väldigt vanligt och ett bra sätt att investera i sitt hem. En renovering kan vara mindre omfattande, men det kan också handla om en totalentreprenad där du renoverar huset eller bostaden från grunden. Många svenskar väljer idag att utföra renoveringen på egen hand, vilket är ett utmärkt alternativ om man har kunskap och erfarenhet. Har man däremot ingen tidigare vana av bygg och renovering är det alltid bättre att kontakta en hantverkare.

Det finns många moment som du får utföra på egen hand vid en renovering, ombyggnad eller nybyggnation, men det finns också saker som du inte får röra om du inte är en utbildad fackman. Exempel på sådana moment är VVS och el, t. ex. om du vill dra nya avloppsledningar. Även här måste du då kontakta en hantverkare. Att dra sig för att anlita är inte ovanligt, på grund av de höga kostnaderna. Tack vare ROT-avdraget kan du dock sänka arbetskostnaden och få en lägre faktura.

När kan man använda ROT-avdrag?

ROT-avdraget kan du använda dig av när du anlitar en hantverkare för renovering, underhåll, ombyggnad, tillbyggnad eller vid nybyggnation. ROT-avdraget gäller inte bara för arbeten som utförs i din bostad, utan även på utsidan, t. ex. om du vill anlita https://villatakexperten.se/ för professionell takläggning av ditt hus eller om du vill byta fönster. ROT-avdraget kan dock bara användas om det gäller arbeten som utförs på, i eller i anslutning till bostaden, t. ex. måste ett garage vara ihopkopplat med huset för att avdraget ska kunna gälla. Hör av dig till hantverkaren som du är intresserad av att anlita och kontrollera om tjänsten du vill bestämma är ROT-berättigad.

Hur mycket avdrag ger ROT?

ROT-avdraget är ett skatteavdrag som tilldelas alla personer i Sverige som uppfyller kraven. Avdraget ger dig en reducering på 30 % på den totala arbetskostnaden. Dock får du inte göra ett avdrag för kostnad av verktyg eller maskiner som behöver hyras in. För att få nyttja ROT-avdraget måste du vara minst 18 år gammal, vara folkbokförd och betala skatt i Sverige, samt stå som ägare på den lägenhet eller villa som arbetet ska utföras på. Du behöver inte själv kontakta Skatteverket för att göra avdraget, utan detta sköter hantverkarfirman åt dig. Du behöver däremot se till att du har avdrag kvar att nyttja.

OBS! Du kan bara använda ROT-avdrag om du anlitar ett företag som är registrerat för F-skatt.