Verktyg för husägare

Den som äger ett hus, måste även äga en hel del verktyg. Det kan förstås skilja en hel del åt, mellan olika husägare, hur pass…

Bygg

Under stenåldern byggdes husen med hjälp av stenar och lera. Detta var den typ av material som fanns att tillgå. Efterhand som tiden utvecklades, gjorde…