Skapa härliga uteplatser till bostadsrättsföreningen

Under sommaren är det viktigt för de flesta bostadsrättsägare att kunna ha möjligheten att vistas ute på gården nedanför sin lägenhet. Det är där grillfester anordnas och grannarna skapar bättre gemenskap med varandra. Därför är det viktigt att bostadsrättsföreningen underhåller uteplatsen ordentligt.

Äger du en bostadsrättsförening är det mycket att tänka på. Förutom att hålla koll på allt det praktiska i och omkring bostadshusen, är det även mycket att tänka på rent ekonomiskt. Det är hyror som ska betalas in och bokföringen ska vara i ordning. Med hjälp av en ekonomisk förvaltning får du hjälp med det ekonomiska samt får bättre ordning på ekonomin.

Prioritera uteplatsen högre

Det är viktigt för de boendes trivsel i föreningen att uteplatsen är i gott skick, speciellt på sommaren. Förutom att den bör vara städad och fri från sopor bör den även vara praktisk och användbar för alla boende i alla åldrar. Det är fördelaktigt om det finns en lekplats för barnen, sittplatser för äldre, en boulebana, utegrill och matplatser. Området bör även ha en mysig eller lite avlägsen plats att vistas på och där man känner att man kan få lite vila och återhämtning.

Alla ändringar som sker inom bostadsrättsföreningen bör bestämmas gemensamt inom styrelsen, men genom att prioritera uteplatsen högre, kan värdet på bostadsrätterna stiga och omdömet för föreningen förbättras.

Bygg och skapa uteplatsen

Oavsett föreningens ekonomiska förutsättningar finns det goda möjligheter att få till en bra uteplats. Har föreningen god ekonomi kan den anlita trädgårdsmästare och trädgårdsanläggare. Har föreningen lite sämre ekonomi kan medlemmarna gå ihop om att skapa en trevlig uteplats. Exempelvis kan medlemmarna själva plantera perenner, häckar, mura upp en utegrill och köpa sittbänkar.

Får medlemmarna själva bidra till uteplatsens utseende skapar det en känsla av delaktighet och gemenskap till deras bostadsrättsförening.